GDPR-policy

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som började gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR har ersatt den svenska Personuppgiftslagen.

Syfte

Clarius AB har i enighet med den nya förordningen upprättat en GDPR-policy. Syftet är att säkerställa att vi hantera personuppgifter på korrekt sätt.

Clarius AB hanterar personuppgifter i och med vårt affärsförhållande. Under förhållandet behandlar vi Era personuppgifter för att kunna hantera order, transportera varor, skicka fakturor, administrera betalningar samt sprida nödvändigt information om vårat företag, varor och tjänster. Vi behandlar även dina personuppgifter för att kommunicera med dig i olika typer av ärenden så som vid frågor rörande order och leverans. Uppgifterna skyddas mot obehörig åtkomst och användning och sker enligt Datalagsförordningen (GDPR).