+LINER/SYSTEM

VÅRA EGENUTVECKLADE LINERS OCH BEVATTNINGSINSATSER GER EN BÄTTRE GROGRUND

Vi har sedan 1995 lärt oss massor med när det gäller växter i inomhusmiljöer. Grundläggande är naturligtvis att växterna har en miljö som de trivs i och att de får vatten regelbundet. Så, ju enklare man åstadkomma det, desto mindre är risken för att de vissnar. Det är den enkla bakgrunden till att vi bestämde oss för att ta fram ett helt eget och lite bättre sortiment innerkrukor och bevattningssystem.

Det nya systemet har flera fördelar som gör att växterna kommer att få bättre förutsättningar att leva och grönska. Innerkrukorna har genom maximalt utnyttjande av ytterkrukans volym kunnat göras större, vilket medger ökad vatten- och jordmängd. Växtens rotsystem får mer utrymme och vattenpåfyllningen kan göras med längre mellanrum. En enklare väg till friska växter, helt enkelt.